Arbeid og kompetanse

Arbeid og kompetanse

Vesterålsprodukter tilbyr hjelp for å finne veien videre og et arbeid som passer deg.

Om oss i VP Kompetanse:

Når du starter i et av våre tiltak, vil du få en veileder som bistår deg gjennom din tid i tiltaket. Vi er til sammen 10 veiledere med ulik fagbakgrunn som psykologi, sykepleie, lærer, fysioterapeut m.m. som også innehar formell kompetanse innen veiledning, karriereveiledning, interessekartlegging, kost og ernæring m.m.

Veileder bruker først tid på å bli kjent med deg, og dine ønsker og fortsetninger for arbeid kartlegges. Sammen utarbeider vi en handlingsplan for perioden. Er du er i gang med praksis,  ved intern eller ekstern arbeidsplass, følger veileder opp med jevnlig dialog med deg og arbeidsgiver/arbeidsleder slik at vi sikrer en mest mulig vellykket arbeidsutprøving. Veileder holder også en jevnlig dialog med din saksbehandler ved NAV.

Våre tilbud:

Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et individuelt tilpasset og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv. Det er også mulig å starte direkte i arbeidstrening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv.

Avklaring

Avklaring (AVK) er et tilbud til deg som er i en situasjon hvor du skal stake ut veien i forhold til yrke og er usikker på hva du skal velge eller hva du kan klare.

Ringer i vannet

"Ringer i vannet" (RIV) er NHO sitt verktøy for å rekruttere ansatte til ordinært arbeid. Dette i tett samarbeid med attføringsbedriftene i NHO.

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et tiltak for sykemeldte. Tiltaket skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal komme i eller forbli i arbeid.

Oppfølging

Oppfølging (OPF) er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for deg.

Dette er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket tilpasses ditt individuelle behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.