Kurs

Axellos kursavdeling skreddersyr kurs etter behov og forespørsel

Norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom veiledning og tett oppfølging ute i bedrift og undervisning i våre kurslokaler.

Andre kurs

  Økonomikurs (av ulik varighet)

  IKT-kurs (Excel, opplæring på maskiner, generell IKT kunnskap)

  BKA

  Kurs i basiskompetanse (AFT)

  Jobbklubb

  UUIA (Ung ut i arbeidslivet)

  Karriereveiledning

  Kartlegginger – planer

  Barnas Plattform

Samarbeidspartnere

  Lokalt næringsliv i Vesterålen og Lødingen.

  Nav

  Kompetanse Norge

  Kommunene i Vesterålen og Lødingen

For mer informasjon

Ta kontakt med kursansvarlig Karin Nilsen

Arbeidsmarkedstiltaket

Norskkurs for fremmedspråklige

Et kurs med formål om å styrke fremmedspråkliges muligheter for å delta i yrkes- og samfunnsliv og bli økonomisk selvstendig. Målgruppe er fremmedspråklige arbeidssøkere over 19 år med gyldig arbeidstillatelse.

Brosjyre om tiltaket