Kurs

Axellos kursavdeling skreddersyr kurs etter behov og forespørsel

Norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom veiledning og tett oppfølging ute i bedrift og undervisning i våre kurslokaler.

Andre kurs

  Økonomikurs (av ulik varighet)

  IKT-kurs (Excel, opplæring på maskiner, generell IKT kunnskap)

  BKA

  Kurs i basiskompetanse (AFT)

  Jobbklubb

  UUIA (Ung ut i arbeidslivet)

  Karriereveiledning

  Kartlegginger – planer

  Barnas Plattform

Samarbeidspartnere

  Lokalt næringsliv i Vesterålen og Lødingen.

  Nav

  Kompetanse Norge

  Kommunene i Vesterålen og Lødingen

Godkjent testsenter for:

  Båtførerbeviset

  Datakortet

  Solariesertifisering

For mer informasjon

Ta kontakt med kursansvarlig Karin Nilsen

Arbeidsmarkedstiltaket

Norskkurs for fremmedspråklige

Et kurs med formål om å styrke fremmedspråkliges muligheter for å delta i yrkes- og samfunnsliv og bli økonomisk selvstendig. Målgruppe er fremmedspråklige arbeidssøkere over 19 år med gyldig arbeidstillatelse.

Brosjyre om tiltaket

Testsenter

Båtførerprøven

Vesterålsprodukter AS er godkjent testsenter for Båtførerprøven, noe som gjøre at du kan ta testen hos oss. Testen gjennomføres i våre kurslokaler i Sortland sentrum, Kjøpmannsgata 8 (i 3. etasje i det gamle Sparebankbygget. Inngang på venstre side når du går ned mot Sortland Storsenter).

Generelt

Hvis du skal føre båt over 25 hk, eller 8 meter, må du ha båtførerbevis hvis du er født 1.1.1980 eller senere.

Ordningen tredde i kraft fra og med 1. mai 2010.

Båtførerbeviset må medbringes når man fører båt som omfattes av regelverket, slik at det kan vises fram på forespørsel, på samme måte førerkort for bil.

Prøven kan avlegges av personer som har fylt 14 år. Selve båtførerbeviset vil kunne utstedes først når kandidaten har fylt 16 år, ved at kandidaten ber Norsk Test AS om å gjøre dette.

Påmelding

Grete Nordgaard - tlf 456 14 651 eller på mail kurs@vesteralsprodukter.no.

Priser

Før testen avlegges, må kvittering for betalt prøveavgift forevises.

Sertifisering av Solariepersonell

Du kan ta sertifiseringstesten hos oss!

Ansatte med kundekontakt og de som er ansvarlige for den daglige driften av solarier skal ha bestått Solarieprøven innen 1. januar 2016.

For nærmere informasjon om gjennomføring av testen, gå inn på denne linken: http://www.solarieprøven.no/

Testen gjennomføres i våre kurslokaler i Sortland sentrum, Kjøpmannsgata 8 (i 3. etasje i det gamle Sparebankbygget. Inngang på venstre side når du går ned mot Sortland Storsenter)

Påmelding

Grete Nordgaard - tlf 456 14 651 eller på mail kurs@vesteralsprodukter.no.

Datakort-tester

Vis hva du kan! Ta en Datakort-test for å få en standardisert sertifisering som datamaskinbruker og kunne dokumentere overfor arbeidsgivere ditt kompetansenivå innen bruk av IT verktøy.

Vesterålsprodukter AS er testsenter hos Datakortet, og du melder deg på slike tester hos oss.

Generelt

Datakortet er en leverandøruavhengig sertifisering for brukere av dataverktøy. Datakortet gir et fortrinn i jobbmarkedet fordi du da kan dokumentere din bruker­kompetanse overfor arbeidsgiver. Når du tar Datakortet tilegner du deg grunnkompetanse som er nødvendig uansett hvor du ønsker å arbeide.

Et kursbevis sier kun at du var tilstede; Datakortet sier at du har tilegnet deg kritiske ferdigheter.

Arbeidsgivere kan bruke Datakortet som en kvalitetssikring på normal kompetanse i bruk av dataverktøy, og kan inngå i individuelle kompetanseplaner for de ansatte.

Alle testene er elektroniske, og avlegges på en datamaskin på testsenteret i løpet av et gitt antall minutter.

Grunnleggende Datakort tester

Følgende tester dokumenter en basiskunnskap som må til for å utnytte dataverktøyene på en effektiv måte. De fleste velger noen eller alle testene fra denne lista, alt etter behovet i sitt nåværende eller fremtidige yrke.

  • Modul 1: Grunnleggende IT-forståelse

  • Modul 2: Bruk av datamaskinen

  • Modul 3: Tekstbehandling

  • Modul 4: Regneark

  • Modul 5: Database

  • Modul 6: Presentasjon

  • Modul 7: Internett og e-post

Har du bestått fire av disse testene, får du dokumentasjonen "Datakortet Start". Består du alle sju, har du Datakort-sertifisering, også kalt ECDL (European Computer Driving License).

spørsmål og Påmelding

Grete Nordgaard - tlf 456 14 651 eller på mail kurs@vesteralsprodukter.no.