Arbeid for alle

Respekt, kvalitet og resultatfokus

Jobbmatch for alle

"Med begrepet jobbmatch mener vi en god match mellom arbeidsgiver og jobbkandidat. Tillit og gode relasjoner danner grunnlaget for moderne arbeidsinkludering. Det gir varige jobber, og er bra for både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet." Fra Arbeids og inkluderings kampanje Jobbmatch for alle.

Les mer om jobbmatch for alle her Button Text

Arbeid for alle

Vesterålsprodukter AS er en kompetansebedrift som driver med arbeidsrettet rehabilitering, avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Dette gjør vi gjennom opplæring, veiledning og profesjonell produksjon av varer og tjenester, samt i samarbeid med NAV, næringsliv og kunnskapsmiljøer.

Vi gir arbeidstrening i eget foretak eller i samarbeid med andre bedrifter. Vesterålsprodukter AS har derfor en arbeidsstokk som består av fast ansatte og personer med tidsavgrensede avtaler.