Arbeid for alle

Respekt, kvalitet og resultatfokus

Nå bytter vi navn og utseende!

Selskapet er det samme. Tjenestene er de samme. Folkene er også de samme gode. Men navn og utseende blir helt nytt. Vesterålsprodukter og gamle Lødingen Arbeidssenter blir nå Axello AS.

 

Etter 37 år som Vesterålsprodukter, med stadig utvikling av våre tjenester og virksomhet, er tiden kommet for også å utvikle navnet og merkeidentiteten vår.

 

Vi har hatt navnekonkurranse og en energigivende intern prosess, samt bistand fra merkevarebyrået Magnet. Og vi er veldig fornøyd med at våre eiere har vedtatt at vårt nye navn er Axello AS, forteller administrerende direktør Tao Sandvær-Seim.

på tide å fornye

Navnet var litt utdatert. Og vi ønsket et navn som på bedre måte viser hvem vi er og hva vi står for, forteller Sandvær-Seim.

NAV har kommet med nye nasjonale krav om at alle arbeids- og inkluderingsbedrifter i Norge skal etablere et skille mellom tiltaksdelen og den konkurranseutsatte delen av selskapene. Axello har også møtt disse kravene og omstrukturert bedriften til et hovedselskap, Axello, og to datterselskap med opprettelse av Axello Arbeid AS og Axello Marked AS. Når jobben med omstrukturering likevel skulle gjøres, var det et sterkt ønske om å endre til en mer tidsriktig merkevareidentitet for øvrig også.

Navnet Axello er et sammensatt navn og bygger på hovedelementene aks som spirer og vokser og det å akselerere. Vi har også lagt inn x for å vise at vi har et meget viktig samfunnsoppdrag som vi brenner for og at vi skal være en x-faktor i lokalsamfunnet.

Navnet har spenst i seg, og signaliserer at Axello er et selskap som setter fart og retning, spesielt for alle de menneskene som får avdekket og foredlet sine talenter ved hjelp av selskapet.
Med det nye navnet vil vi være tydelige på hva vi er, hvem vi er og hva som betyr mest for oss. Vi vil ta med oss det gode fra historien, men nytt navn, logo og visuell identitet blir en god start på veien videre for alle medarbeidere, uavhengig av hvor de geografisk har sin tilhørighet i det daglige.


Arbeid handler om å være en del av et fellesskap og det å ha sosiale relasjoner til andre mennesker. Det handler om å få brukt sine ferdigheter og kunnskaper og å være i aktivitet. Det handler om menneskeverd, det å føle seg nyttig, gjøre noe verdifullt for andre, anerkjennelse og ikke minst; få kjenne på den gode fellesskapsfølelsen.


Dette vil fra nå og i all fremtid stå sentralt hos oss i Axello, avslutter Sandvær-Seim.

Jobbmatch for alle

"Med begrepet jobbmatch mener vi en god match mellom arbeidsgiver og jobbkandidat. Tillit og gode relasjoner danner grunnlaget for moderne arbeidsinkludering. Det gir varige jobber, og er bra for både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet." Fra Arbeids og inkluderings kampanje Jobbmatch for alle.

Les mer om jobbmatch for alle her Button Text

Arbeid for alle

Axello konsernet er kompetansebedrifter som driver med arbeidsrettet rehabilitering, avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Dette gjør vi gjennom opplæring, veiledning og profesjonell produksjon av varer og tjenester, samt i samarbeid med NAV, næringsliv og kunnskapsmiljøer.

Vi gir arbeidstrening i eget foretak eller i samarbeid med andre bedrifter. Axello konsernet har derfor en arbeidsstokk som består av fast ansatte og personer med tidsavgrensede avtaler.