Kurs og intro

Axellos kursavdeling skreddersyr kurs etter behov og forespørsel

Norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring gjennom veiledning og tett oppfølging ute i bedrift og undervisning i våre kurslokaler. Norskopplæring for voksne innvandrere etter lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. ( INTRO)

Andre kurs

  Økonomikurs (av ulik varighet)

Kompetansepluss Arbeid – Opplæring i basisferdigheter (norsk, regning og digitale ferdigheter)

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO kurs) – bestilles av NAV

Kartlegginger: språkkartlegging – Veilederen Basis, Rådgiveren

Støtte og veiledning for gjennomføring av egenvurdering av sine ferdigheter i norsk, regning og digitale.

Samarbeidspartnere

Nav Integrering og Voksenopplæring

  Lokalt næringsliv i Vesterålen og Lødingen.

  Nav

  Kompetanse Norge

  Kommunene i Vesterålen og Lødingen

Tankevirus kurs

Dette kurset er for deg/de som ønsker å delta på et nyttig og morsomt kurs hvor du lærer om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine.Kurset passer for alle, og for deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen, og til deg som sliter med mild depresjon og angst.

Arbeidsmarkedstiltaket Norskkurs for fremmedspråklige

Et kurs med formål om å styrke fremmedspråkliges muligheter for å delta i yrkes- og samfunnsliv og bli økonomisk selvstendig. Målgruppe er fremmedspråklige arbeidssøkere over 19 år med gyldig arbeidstillatelse.

Brosjyre om tiltaket

NORSKOPPLÆRING INTRO

Axello Marked er godkjent som tilbyder av norskopplæring i INTRO, og har gjennomført norskopplæring for ukrainske flyktninger etter oppdrag fra Sortland kommune /Nav Integrering. Vi har kompetanse og erfaring fra kurs med Forberedende Intro, og har idag Inntaksklasse som består av 18 motiverte ukraninske flyktninger.
Digitale ferdigheter er gjennomgående i norskopplæringen der dette er relevant for deltakernes språklige nivå og kommunikative behov på norsk.

For mer informasjon

Ta kontakt med Avdelingleder for Kurs og Intro Karin Nilsen