Arbeid for alle

Respekt, kvalitet og resultatfokus

Arbeid for alle

Vesterålsprodukter AS er en kompetansebedrift som driver med arbeidsrettet rehabilitering, avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Dette gjør vi gjennom opplæring, veiledning og profesjonell produksjon av varer og tjenester, samt i samarbeid med NAV, næringsliv og kunnskapsmiljøer.

Vi gir arbeidstrening i eget foretak eller i samarbeid med andre bedrifter. Vesterålsprodukter AS har derfor en arbeidsstokk som består av fast ansatte og personer med tidsavgrensede avtaler.