Støtte på veien videre

Veiledning til arbeid som passer for deg

For arbeidssøkere

Ikke i jobb?

Det er kanskje lenge siden du har hatt en jobb? Eller du har kanskje aldri hatt en jobb? Du er kanskje ikke sikker på hva du ønsker å jobbe med, eller hva du passer til? Har du helsemessige utfordringer og trenger å styrke din arbeidsevne? Kanskje har du til og med mistet troen på at det finnes en jobb for deg? Hos oss vil du få din egen jobbveileder som vil bistå deg hele veien frem mot en ansettelse. Vi kan tilby en rekke arbeidsrettede tiltak for deg som trenger å bli styrket som jobbsøker, få avklart din arbeidsevne eller hjelp til å få innpass hos arbeidsgiver. Vi hjelper deg med CV- og søknadsskriving, driller på jobbintervju og kan sette deg i kontakt med mulige arbeidsgivere.

Karriereveiledning

Når du skal komme deg inn i arbeidslivet er det viktig at du kjenner deg selv. Hva er dine personlige egenskaper, evner og styrker? Det handler om å finne ut av hva du passer til, hvilke muligheter som finnes og ikke minst hva du selv ønsker. Hos Axello vil du få mulighet til å benytte deg av ulike karriereverktøy med veiledning fra en av våre dyktige jobbveiledere.

Kontakt oss

Hvordan blir du jobbsøker Hos axello?

Har du vært arbeidsledig i kortere eller lengre tid, og har behov for oppfølging og rådgivning for å komme ut i jobb, tar du først kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Avhengig av hva du har behov for, vil NAV eventuelt søke deg inn i et arbeidsrettet tiltak hos oss for at vi skal bidra med det du trenger for å komme i jobb.

Gå til nav.no

Avklaring

Avklaring er et individuelt, arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på hva som skal til for å komme i jobb eller beholde den jobben du allerede har.

Målsetting og innhold

Sammen med deg vil vi finne ut av mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og utarbeide en plan for hvordan du raskest mulig skal komme i jobb eller tilbake i den jobben du allerede har.

Aktuelle aktiviteter i tiltaket kan være:

 • Kartlegging av dine ressurser og behov

 • Karriereveiledning og hjelp til å se dine muligheter på arbeidsmarkedet

 • Arbeidsutprøving i bedrift med tett oppfølging og samarbeid med arbeidsgiver

 • Vurdering av resultatene og forslag til plan for din vei til jobb eller tilbake i jobb

Underveis i tiltaket vil du få individuelt tilpasset oppfølging og veiledning.

Varighet

Avklaring kan vare i inntil fire uker. Tiltaket kan ved særlige behov forlenges med inntil 4 + 4 uker.

Hvordan få plass i AVKLARING?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Sammen med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til Axello.

Arbeidsforbedrende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på egne jobbmuligheter og som har behov for tett oppfølging og trening for å komme i jobb eller utdanning.

Målsetting og innhold

Sammen med deg vil vi finne ut av mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og bidra til at du får en jobb som passer for deg eller starter utdanning på vei mot jobb.

Aktuelle aktiviteter i tiltaket kan være:

 • Kartlegging av dine ressurser og behov

 • Karriereveiledning og hjelp til å se dine muligheter på arbeidsmarkedet

 • Opplæring og hjelp knyttet til ulike måter å skaffe jobb på

 • Informasjon om og hjelp til å søke på aktuell utdanning

 • Arbeidstrening med tett oppfølging og samarbeid med arbeidsgiver

 • Opplæring og trening i det som er nødvendig for at du skal mestre en jobb eller utdanning

 • Tilpasning og tilrettelegging av jobb og jobbsituasjon

 • Rekruttering

Underveis i tiltaket vil du få individuelt tilpasset oppfølging og veiledning knyttet til aktivitetene i tiltaket og målet om jobb eller utdanning. Vi kan samarbeide med andre aktører som du og NAV vurderer som viktige.

Opptakskrav

Du bør kunne delta i tiltaket i minimum 50%. Ved oppstart må du kunne delta i minimum 30%, med mål om opptrapping til 50% så raskt som mulig. Du kan ikke være i lønnet arbeid ved oppstart i tiltaket.

Varighet

AFT kan vare inntil ett år. Tiltaket kan ved særlige behov forlenges med inntil ett + ett år.

Hvordan få plass i AFT?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Sammen med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til Axello.

arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak for personer som er sykmeldt eller har nedsatt arbeidsevne og som ønsker å delta i arbeidslivet.

Målsetting og innhold

Vi har arbeidsfokus fra første dag og vektlegger muligheter fremfor hindringer. Målet med tiltaket er
at du skal komme i arbeid, øke din arbeidsdeltakelse og forbli stabilt i arbeid over tid. Tilbudet skal bistå deg i å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og/eller skade. Som deltaker i tiltaket vil du være aktivt involvert i å utarbeide en skreddersydd aktivitetsplan for tiltaksperioden sammen med din jobbveileder.

Varighet

Arbeidsrettet rehabilitering kan vare i inntil fire uker. Tiltaket kan ved særlige behov forlenges med inntil 4 + 4 uker.

Hvordan få plass i Oppfølging?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Sammen med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til Axello.

Aktuelle aktiviteter i tiltaket kan være:

 • Individuelle veiledningssamtaler m/kartlegging av dine ressurser og behov
 • Karriereveiledning og hjelp til å se dine muligheter hos egen arbeidsgiver og/eller på arbeidsmarkedet. Bruk avprofil- og samtaleverktøy vip24
 • Arbeidsplassvurdering med forslag til tiltak

Opptrening etter sykdom og/eller skade er sentralt i tiltaket. Du vil få tilgang til helsetjenester fra Vesterålen HMS i tiltaket. Dette kan være:

 • Konsultasjon hos fysioterapeut eller psykomotorisk fysioterapeut
 • Treningsveiledning/ utarbeidelse av individuelt tilpasset treningsprogram
 • Konsultasjon hos lege, samt livsstils- og kostholdsveiledning