Mange mennesker står utenfor arbeidslivet, men ønsker å delta

Axello samarbeider med bedrifter på tvers av bransjer og næringer. Vi bistår mennesker ut i jobb og sørger for vellykkede rekrutteringsprosesser gjennom å kartlegge bedriftens behov og presentere aktuelle og kvalifiserte kandidater fra vår portefølje. Vi har et stort utvalg av arbeidssøkere med bred kompetanse og erfaring.

Med grunnlag i inngående kartlegging av både bedrift og arbeidssøker, gode samarbeidsavtaler og tett oppfølging, sørger vi for en trygg og vellykket rekrutteringsprosess. Hos oss ligger fokus på samfunnsbevisst rekruttering og verdiskapning for både bedrift og arbeidssøker. Målet er å få kandidaten ut i rett jobb og bistå arbeidsgivere med vellykkede ansettelsesprosesser.

Våre jobbveiledere benytter karriereveiledning, utprøving av arbeidsevne og koordinerer med NAV og øvrige aktører. De bidrar med utarbeidelse av individuelle rekrutteringsavtaler i samarbeid med bedriften og sørger for tett oppfølging av kandidater, både før, under og etter en ansettelse.

Vi er stadig på utkikk etter nye samarbeidsbedrifter. Har din bedrift behov for arbeidskraft og ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv?

Ta kontakt med Axello kompetanse v/ leder Nina Isaksen Paulsen for en uforpliktende prat mob 992 60 783.

Ringer i vannet

"Ringer i vannet" (RIV) er NHO sitt verktøy for å rekruttere ansatte til ordinært arbeid. Dette i tett samarbeid med attføringsbedriftene i NHO.

 

                                                                                                  Redusere sykefraværet?

Bruk ekspertbistand fra     Axello Marked

 

 

 

Hva er ekspertbistand?

 

 

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær.

Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV, kan årsaken være at det er en underliggende grunn til sykefraværet.

 

Eksperten skal:

·       Foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å 

        utføre arbeidet sitt.

·       Kartlegging av kompetanse og ferdigheter hos en

        arbeidstaker.

·       Støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og

        arbeidstaker.

·       En ergoterapeut kan tilby en vurdering av arbeidsplassen

        som en del av ekspert bistanden.

Hva blir dekket av ekspertbistand?

Hva blir dekket av tilskudd til ekspertbistand?

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

 

Hvordan søker arbeidsgiveren om ekspertbistand?

Logg på Altinn via ID-porten og gå til søknaden.

Arbeidsgiveren må kontakte NAV før søknaden sendes. Kontakt NAV via  kontaktskjema på nav.no, eller på telefonnummer 55 55 33 36. Arbeidsgiveren må også hente inn et pristilbud fra en ekspert.

kontakt ekspertbistand      Silje Sørensen

Ergoterapeut /jobbveileder

siljesor@axello.no

Telefon: 91 90 14 88

KOntakt ekspertbistand        Karin Nilsen

Jobbveileder

karin@axello.no

Telefon: 91 90 48 40