Mange mennesker står utenfor arbeidslivet, men ønsker å delta

Vesterålsprodukter samarbeider med bedrifter på tvers av bransjer og næringer. Vi bistår mennesker ut i jobb og sørger for vellykkede rekrutteringsprosesser gjennom å kartlegge bedriftens behov og presentere aktuelle og kvalifiserte kandidater fra vår portefølje. Vi har et stort utvalg av arbeidssøkere med bred kompetanse og erfaring.

Med grunnlag i inngående kartlegging av både bedrift og arbeidssøker, gode samarbeidsavtaler og tett oppfølging, sørger vi for en trygg og vellykket rekrutteringsprosess. Hos oss ligger fokus på samfunnsbevisst rekruttering og verdiskapning for både bedrift og arbeidssøker. Målet er å få kandidaten ut i rett jobb og bistå arbeidsgivere med vellykkede ansettelsesprosesser.

Våre jobbveiledere benytter karriereveiledning, utprøving av arbeidsevne og koordinerer med NAV og øvrige aktører. De bidrar med utarbeidelse av individuelle rekrutteringsavtaler i samarbeid med bedriften og sørger for tett oppfølging av kandidater, både før, under og etter en ansettelse.

Vi er stadig på utkikk etter nye samarbeidsbedrifter. Har din bedrift behov for arbeidskraft og ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv?

Ta kontakt med VP kompetanse v/ leder Nina Isaksen Paulsen for en uforpliktende prat mob 992 60 783.

Ringer i vannet

"Ringer i vannet" (RIV) er NHO sitt verktøy for å rekruttere ansatte til ordinært arbeid. Dette i tett samarbeid med attføringsbedriftene i NHO.