Arbeid og inkludering

For vekst og utvikling

Axello konsernet er regionens største leverandør av arbeidsinkluderingstjenester, primært på oppdrag fra NAV. For å kunne løse oppdraget og bistå arbeidssøkere ut i jobb har vi bred kompetanse innen karriereveiledning, ressurskartlegging, oppfølging, målrettet språkopplæring og ulike former for yrkesopplæring og tilrettelegging. I tillegg driver vi en rekke avdelinger innen produksjon av varer og tjenester.

Arbeidsutprøving og praksis gjøres primært i samarbeid med næringslivet i regionen. Som supplement til dette driver vi også en rekke ulike avdelinger innen handel, service og produksjon.

Axello konsernet har ca 60 ansatte, har hovedkontor i Sigerfjord i Sortland kommune, samt avdelingskontorer i Sortland, Hadsel, Bø, Lødingen og Øksnes kommune. Axello Arbeid har produksjonsavdelinger på Sortland, i Sigerfjord, Lødingen og Evenes. 

Axello eies av kommunene i Vesterålen, Nordland Fylke, SpareBank1 og DNB.

Kvalitet

For en bedrift med et samfunnsansvar som vårt, så er kvalitet i alle ledd særdeles viktig. Dette gjelder både i forhold til kunder, samarbeidspartnere, eiere og ikke minst de menneskene som mottar bistand fra oss.

For å sikre dette har Vesterålsprodukter siden 2011 vært sertifisert i det europeiske kvalitetssystemet EQUASS, dette viderføres i Axello. Dette er et system for kvalitetssikring av velferdstjenester med regelmessig ekstern revisjon og sertifisering. Vi ble sist resertifisert i mai 2019. Vi har videre satt av en egen personalressurs som skal sikre høy oppmerksomhet på dette. Vi gjennomfører årlig kundetilfredshets- og ansattundersøkelser.

Vi deltar også i best practice prosjektet BATT, der vi rapporterer inn våre resultater for å kunne sammenligne oss med andre arbeids- og inkluderingsbedrifter i Norge.

Kontakt oss

Om våre veiledere

VÅR Kompetanse

Når du starter i et av våre tiltak, vil du få en jobbveileder som bistår deg gjennom din tid i tiltaket. Vi er til sammen 14 jobbveiledere med ulik fagbakgrunn som ergoterapi, sykepleie, pedagogikk, psykologi m.m. som også innehar formell kompetanse innen veiledning, karriereveiledning, interessekartlegging, kost og ernæring m.m.

Hvordan fungerer det?

Veileder bruker først tid på å bli kjent med deg. Dine ønsker og forutsetninger for arbeid kartlegges. Sammen utarbeider vi en handlingsplan for perioden. Er du er i gang med praksis ved intern eller ekstern arbeidsplass, følger veileder opp med jevnlig dialog med deg og arbeidsgiver/arbeidsleder slik at vi sikrer en mest mulig vellykket arbeidsutprøving. Veileder holder også en jevnlig dialog med din saksbehandler ved NAV.

Kontakt oss